Năm 2020 đến nay

Tiếp tục phát triển và

hợp tác với khách hàng chiến lược là Decathlon (Pháp) cùng một số thương hiệu khác để sản xuất hàng xuất khẩu

This entry was posted in . Bookmark the permalink.