Tập huấn an toàn vệ sinh lao động 2021

Tọa đàm cùng Bác sỹ Trương Hữu Khanh về dịch bệnh Covid-19