GIỚI THIỆU

Công ty CP Đồng Tiến, tiền thân là một Xưởng may thuộc Công nghệ phẩm Đồng Nai – Sở Công Thương Đồng Nai, sau đó được liên doanh với Công ty May Việt Tiến (Tp. HCM) – Thuộc Bộ Công Thương; chuyên ngành sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1989

Thành lập Xí nghiệp liên doanh May Đồng Tiến – Vốn ĐL: 1,29 tỷ VNĐ

Năm 1992

Đổi tên thành Công ty TNHH May Đồng Tiến – Giấy phép số 02/GP-UBT

Năm 2003

Chính chức công bố thương hiệu Dovitec và nâng vốn Điều lệ lên 5,357 tỷ VNĐ

Năm 2007

Dovitec được cổ phần hóa và lấy tên là CTCP Đồng Tiến – Vốn ĐL: 17 tỷ VNĐ. Trở thành Công ty đại chúng

Năm 2008 -> 2016

Dovitec tăng vốn Điều lệ từ 17 tỷ lên 25,5 tỷ (2008), 38,25 tỷ (2012) và 57,374 tỷ (2016)

Năm 2017

Di dời Trụ sở, Nhà máy vào Khu CN Amata. Lao động tăng lên 4000 người. Cổ đông chính là: TCty May Việt Tiến và Quỹ ĐTPT Đồng Nai

Năm 2019

Th7/2019 đăng ký thay đổi Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật. Kết quả SXKD tăng trưởng Doanh thu 7%, Lợi nhuận 11%, Vốn CSH 12%

Năm 2020 đến nay

Tiếp tục phát triển và hợp tác với khách hàng chiến lược là Decathlon (Pháp) cùng một số thương hiệu khác để sản xuất hàng xuất khẩu