GIỚI THIỆU

Công ty CP Đồng Tiến, tiền thân là một Xưởng may thuộc Công nghệ phẩm Đồng Nai – Sở Công Thương Đồng Nai, sau đó được liên doanh với Công ty May Việt Tiến (Tp. HCM) – Thuộc Bộ Công Thương; chuyên ngành sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

xem thêm

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI