Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2023 của Dovitec