Năm 1992

Đổi tên thành Công ty TNHH May Đồng Tiến – Giấy phép số 02/GP-UBT

This entry was posted in . Bookmark the permalink.