Năm 1989

Thành lập Xí nghiệp liên doanh May Đồng Tiến – Vốn ĐL: 1,29 tỷ VNĐ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.