Năm 2007

Dovitec được cổ phần hóa và lấy tên là CTCP Đồng Tiến – Vốn ĐL: 17 tỷ VNĐ.

Trở thành Công ty đại chúng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.