Tuyển Dụng

tuyển dụng

tuyển dụng

Ngày Đăng : 06/04/2016 - 5:01 PM
Cần tuyển 200 công nhân biết may công nghiệp , lương và phụ cấp ổn định , thu nhập bình quân khoảng 7.800.000 vnd /tháng. Mọi chi tiết xin liên hệ số 0613.822248 số nội bộ 101..

617

facebook
Video