Tin Tức

Công ty Cổ phần Đồng Tiến: vượt kế hoạch năm 2016

Công ty Cổ phần Đồng Tiến: vượt kế hoạch năm 2016
(Lượt xem:772)

Ngày 12/01/2017, tại Trung Tâm Hội nghị Golden Palace, số 4 – 6 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Công ty CP Đồng Tiến (Đồng Tiến), đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.


Ông Vũ Ngọc Thuần-Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Năm 2016 bằng sức mạnh truyền thống của một đơn vị Anh hùng Lao động, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực tập trung trí tuệ, đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là sự nhạy bén trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạoCông ty CP Đồng Tiến đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Cụ thể: Tổng doanh thu xuất khẩu đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 8%; Doanh thu gia công thuần tuý 22,130 triệu USD, tăng 8%; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 73,64 tỷ đồng, tăng 14%; Năng suất lao động bình quân đạt 663 USD/người/tháng, tăng 4%; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,774 triệu đồng/người/tháng, tăng 4%.

Với số liệu trên đây đã thể hiện rõ kết quả nổ lực của toàn công ty, tất cả các chỉ tiêu như tổng doanh thu xuất khẩu, doanh thu gia công thuần tuý, năng suất lao động, lợi nhuận trước thuế, thu nhập của người lao động đều tăng cao so với năm 2015.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2016, các đơn hàng đã đàm phán ký kết khách hàng và dự đoán nhu cầu thị trường, Ban Tổng Giám Đốc dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017 phấn đấu tăng từ 5% trở lên như sau: Tổng doanh thu đạt 1.468 tỷ đồng tăng 5% , doanh thu gia công thuần tuý đạt 23,920 triệu USD tăng 5%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 73,64 tỷ đồng , lao động bình quân đạt 3.136 người, thu nhập bình quân đạt 9.240.000 đồng /người/tháng tăng 5%.

Đồng Tiến


Các tin khác

facebook
Video