• Tel: +(84)(251) 3 682 248 - Fax: +(84)(251) 3 682 245

    info@dovitec.com.vn - dovitec@hcm.vnn.vn

  • Lô 247, đường số 12, KCM Amata

    phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công ty Cổ phần Đồng Tiến

Điện thoại

P.Tổ chức: +(84)(251) 3 682 248
P.Xuất nhập khẩu: +(84)(251) 3 68 22 47
P.Kế hoạch: +(84)(251) 3 68 22 46
P.Kế toán: +(84)(251) 3 68 22 56
P.Kỹ thuật: +(84)(251) 3 68 22 41

email

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email

info@dovitec.com.vn
dovitec@hcm.vnn.vn

Địa chỉ

Số 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel: (+84)(251) 3 682 248
Fax: (+84)(251) 3 682 245